Czujki płomienia

Czujki płomienia działają już w ostatniej fazie pożaru. Ich działanie oparte jest na detekcji promieniowania emitowanego przez płomień w paśmie od dalekiego nadfioletu (100 nm.) aż do dalekiej podczerwieni (1000 nm.). Jeśli w polu widzenia czujki pojawi się jakiekolwiek promieniowanie, włączy ona alarm.

Zaawansowane czujki płomienia w swoim działaniu wykorzystują efekt fotoelektryczny i wyładowania lawinowe elektronów powstałe pod wpływem promieniowania ultrafioletowego.

Większość nowoczesnych czujek posiada zabezpieczenia, które uniemożliwiają jej zadziałanie pod wpływem na przykład światła błyskawicy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.