Czujki temperaturowe

Jak sama nazwa wskazuje, czujki temperaturowe lub czujki ciepła reagują na znaczne zmiany temperatury w otoczeniu. Sposób reakcji jednak zależy od rodzaju czujki pożarowej. Czujki nadmiarowe ciepła reagują i włączają alarm dopiero po przekroczeniu konkretnej i wcześniej ustalonej temperatury otoczenia.

Czujki temperaturowe różnicowe reagują jedynie na tempo wzrostu temperatury o określoną wartość w określonym odstępie czasowym.

Istnieją również czujki nadmiarowo-różnicowe. Są to czujki dualne z bramką logiczną. Zadziałają i wyzwolą alarm zarówno po przekroczeniu temperatury progowej, jak i w przypadku znacznego i gwałtownego wzrostu temperatury.