Gaśnice

Gaśnice należą do najczęściej używanych środków ochrony przeciwpożarowej.

Zależnie od miejsca użytkowania i rodzaju pożaru jaki mają gasić spotykamy się z różnymi ich gabarytami: od małych gaśnic samochodowych do dużych specjalistycznych gaśnic stosowanych w halach przemysłowych.

Dobór gaśnic jest czasem ściśle określony właściwymi przepisami ochrony przeciwpożarowej a czasami może zależeć od samego użytkownika. Warto wiedzieć jaki jest podstawowy podział gaśnic i do jakiego rodzaju pożaru należy je stosować.