Gaśnica proszkowa

Gaśnice proszkowe są jednymi z najpopularniejszych gaśnic stosowanych w wielu miejscach do gaszenia różnych pożarów.

W zależności od typu gaśnicy proszkowej, używa się jej do gaszenia rozlanych cieczy palnych, urządzeń lub maszyn elektrycznych będących pod napięciem, pojazdów mechanicznych i silników spalinowych oraz wszelkich ciał stałych takich jak drewno, tkaniny etc. Dysza gaśnicy proszkowej powinna być wykonana z tworzywa, które nie przewodzi prądu elektrycznego.