Gaśnica śniegowa

Gaśnice śniegowe stosuje się przede wszystkim do gaszenia żywności, lekarstw lub urządzeń precyzyjnych. Gaśnice śniegowe stosuje się również do gaszenia urządzeń elektrycznych o niewielkim napięciu. Skuteczność gaszenia ciał stałych jest nieco niższa niż w przypadku gaśnic proszkowych.

Podobnie jak w przypadku gaśnicy proszkowej, ze względu na możliwość gaszenia urządzeń elektrycznych, dysza gaśnicy powinna być wykonana z materiałów nieprzewodzących prądu.

Po zastosowaniu gaśnicy możliwość uszkodzenia urządzeń elektrycznych jest mniejsza niż w przypadku gaśnicy proszkowej. Jedynym zagrożeniem może być bardzo niska temperatura CO2 u wylotu dyszy.