Pożar

Czym jest pożar? Zapewne każdy z nas kiedyś spotkał się z tym stwierdzeniem. Pożar jest niekontrolowanym procesem rozprzestrzeniania się ognia. Proces ten stwarza duże niebezpieczeństwo dla ludzi i obiektów, które są objęte pożarem.

Warunkiem powstania i podtrzymywania procesu pożaru jest obecność czterech niezbędnych do tego procesu czynników.

Tymi elementami są materiały palne, utleniacz, ciepło oraz inne skomplikowane reakcje łańcuchowe. Pożary są największymi potencjalnymi zagrożeniami dla człowieka i otoczenia, które obecne są zarówno w czasie wojny jak i pokoju. Ponadto oddziaływanie ognia i zagrożenia z nim związanego na psychikę człowieka jest niezwykle silne i trwałe.

admin