Alkohol

Zagrożenie jest jeszcze większe, gdy otwartym ogniem posługuje się człowiek nietrzeźwy.

Niestety takie przypadki zdarzają się coraz częściej. Bardzo niebezpieczne jest posługiwanie się otwartym ogniem przez osoby nietrzeźwe w miejscach pracy. Do niebezpiecznych miejsc pracy należą głównie powierzchnie magazynowe, w których przechowywane są substancje łatwopalne, takie jak kleje, farby, lakiery, rozpuszczalniki czy substancje na bazie alkoholu.

Zazwyczaj w takich miejscach obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego ognia w tym palenia papierosów, gdyż nawet najmniejszy płomień może spowodować pożar, a nawet wybuch oparów, które mogą wydzielać się z materiałów obecnych w miejscu pracy.