Urządzenia elektryczne

Jedną z najczęstszych, nie zawsze związanych z człowiekiem, przyczyn pożarów są wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń elektrycznych oraz awarie instalacji.

Szczególnie duże niebezpieczeństwo wybuchu pożaru istnieje w budynkach, w których instalacja jest stara lub wykonana z przewodów aluminiowych. Niebezpieczeństwo wybuchu pożaru od instalacji elektrycznej jest szczególnie wyraźne w budynkach starych, w których od wielu lat nie dokonywano remontu lub wymiany instalacji wewnątrz ścian.

W budynkach takich nie należy podłączać wielu urządzeń jednocześnie o dużym poborze prądu w celu uniknięcia przeciążeń i zwarć.

W czasie formowania tych sieci adaptowano ją do oczekiwań wtedy istniejących urządzeń, których pobór prądu był niewspółmiernie mniejszy. Podłączanie do takiej instalacji kilka sprzętów o niemałej mocy, np. czajnik bezprzewodowy, żelazko, promienniki energii etc., może doprowadzić do przegrzania się instalacji.