Hydranty

Jak wiadomo, hydranty to urządzenia, które umożliwiają bezpośredni pobór wody z instalacji sieci wodociągowych.

Każdy hydrant posiada zawór oraz złącze do węża pożarowego. Zazwyczaj hydranty kojarzone są z urządzeniami znajdującymi się na ulicach przed budynkami. Jednak rolę hydrantu może spełniać urządzenie umieszczone wewnątrz budynku. Tego typu hydranty nazywa się hydrantami wewnętrznymi. Tego typu hydranty umieszczane są w specjalnych szafkach hydrantowych. Szafki hydrantowe są bardzo uniwersalne głównie dzięki dowolności podłączenia zasilania.

Zasilanie można podłączyć praktycznie z każdej strony - z prawej lub lewej strony, od góry, od doły lub od strony pleców szafki. Każda szafka może w swoim wyposażeniu posiadać wąż gaśniczy. Hydranty wewnętrzne są wykorzystywane przede wszystkim do gaszenia pożarów w początkowych fazach.