Inspekcje przeciwpożarowe

Inspekcje przeciwpożarowe mają na celu sprawowanie kontroli nad ochroną przeciwpożarową obejmującą zarówno prewencję jak i system działania podczas pożaru. Od stycznia 2009 roku, po wprowadzeniu nowelizacji do kodeksu pracy, każdy pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia lub wyszkolenia pracownika na inspektora przeciwpożarowego.

Osoba, która zostanie wyznaczona przez pracodawcę do zwalczania pożarów, jest zobowiązana do likwidacji źródła zagrożeń, dbania o prewencję przeciwpożarową oraz do instruowania i szkolenia innych pracowników danej firmy. Inspektorzy, lub jak to w większości stosują pracodawcy - wyznaczeni do tego celu pracownicy, są również zobowiązani do wyznaczenia drogi ewakuacji. Jest to niezwykle ważne, szczególnie w instytucjach państwowych lub przemysłowych.