Maski jednorazowe

Ciężko doszukiwać się kompletnego umundurowania przeciwpożarowego w cywilnych budynkach, jednak dla bezpieczeństwa, każdy budynek mieszkalny powinien być wyposażony w zasobniki jednorazowych masek na twarz, które zapobiegają dostawaniu się drażniących substancji obecnych w powietrzu do układu oddechowego.