Ogień

Ogień towarzyszy człowiekowi od bardzo dawna. Jednak dziś, nieumiejętnie stosowany może by zagrożeniem dla życia wielu osób.

Szczególnie dziś, gdy do budowy budynków stosuje się materiały potencjalnie łatwopalne, a zagospodarowanie przestrzeni zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz dodatkowo sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia. Sam człowiek nie jest w stanie zapobiec pożarowi.

Niestety w większości przypadków to właśnie człowiek jest główną przyczyną pożarów. Aby im zapobiegać, człowiek musi uciekać się do pomocy urządzeń elektronicznych. Niestety mimo zaawansowanych systemów przeciwpożarowych, najsłabszym ogniwem zawsze będzie człowiek i jego brak odpowiedzialności.