Otwarty ogień

Otwartym ogniem w rękach człowieka są najczęściej zapalone zapałki, zapalniczki oraz, co zdarza się najczęściej, papierosy.

Często ostrzeżenie pojawiające się na opakowaniach papierosów brzmiące: palenie zagraża życiu, w rękach osób kompletnie nieodpowiedzialnych nabiera dosłownego znaczenia. Często słyszy się, że przyczyną pożaru było zaśnięcie osoby nietrzeźwej z papierosem w dłoni. Oczywiście pożar budynku spowodowany zaprószeniem ognia przez papierosa nie jest jedynym skutkiem nieodpowiedzialności człowieka. Niezwykle często zdarzają się pożary na przykład połaci leśnych.

Dla niektórych osób, wyobrażenie sobie tego, że porzucony niedogaszony papieros, zapałka czy rozżarzony tytoń na suchą ściółkę leśną, słomę na polu lub w stodole może doprowadzić do gwałtownego i często tragicznego w skutkach pożaru.