Profilaktyka

Prewencja przeciwpożarowa to zespół wszystkich działań, których celem jest zapobieganie powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.

Ponadto celem prewencji przeciwpożarowej jest zapewnienie sprawnej ewakuacji oraz stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia akcji ratowniczej. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej właściciel budynku jest zobowiązany do zapewnienia koniecznych warunków ochrony technicznej nieruchomości oraz stworzenie odpowiednich warunków organizacyjnych i formalno prawnych zapewniających ochronę ludzi i mienia. Ponadto w gestii właściciela leży zapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji.

Pod pojęciem ewakuacji rozumie się zastosowanie wszystkich niezbędnych rozwiązań architektonicznych i konstrukcyjnych budynku oraz określenie zasad prowadzenia ewakuacji zgodnych z istniejącymi warunkami.