Sprzęt przeciwpożarowy

Niestety, ale dzisiaj prewencja przeciwpożarowa nie może obejmować tylko jednostki ludzkiej, szczególnie biorąc pod uwagę to, że człowiek jest niezwykle słabym ogniwem w tym procesie.

Wystarczy zaznaczyć, że praktycznie większość pożarów spowodowana jest nieuwagą lub specjalnym działaniem człowieka. Dlatego też w prewencji przeciwpożarowej stosuje się coraz częściej urządzenia elektroniczne. Najważniejszymi urządzeniami przeciwpożarowymi są czujki alarmowe. Czujki pożarowe są podzielone na kilka grup. Każda z grup przyporządkowana jest do kolejnej fazy pożaru. W pierwszej fazie pożaru powstaje dym widzialny i niewidzialny.

W drugiej fazie pożaru pojawia się gęsty i zauważalny dym. Obie te początkowe fazy pożaru wykrywane są za pomoc czujek jonizacyjnych lub optycznych. W trzeciej fazie pożaru pojawia się ogień, który wykrywany jest przez czujki jonizacyjne i czujki płomienia. W końcowej fazie pożaru gwałtownie wzrasta temperatura. Zjawisko to wykrywają czujki ciepła (temperaturowe).