Uruchamianie elektryczne

Uruchamianie elektryczne jest niezwykle skuteczne. W strefie chronionej instaluje się czujki pożarowe. Czujki te połączone są bezpośrednio z centralą sygnalizacji pożaru. W przypadku pożaru, centralka sygnalizacji pożaru przyjmuje sygnał ostrzegawczy od czujek pożarowych i uruchamia zawór alarmowy.

O ile w przypadku uruchamiania pneumatycznego lub hydraulicznego bodźcem uruchamiającym zraszacze jest jedynie ciepło, to już w przypadku uruchamiania elektrycznego bodźcem może być dym, płomień lub temperatura, a wszystko to w zależności od rodzaju zastosowanej czujki.