Uruchamianie pneumatyczne

W przypadku uruchamiania zraszaczy metodą pneumatyczną stosuje się przewód ze sprężonym powietrzem. Na przewodzie tym instalowane są czujniki temperatury. W przypadku wzrostu temperatury czujniki temperatury otwierają się. Otwarcie czujników powoduje spadek ciśnienia w przewodzie. Proces ten wywołuje otwarcie zaworu i uruchomienie działania instalacji.

Inicjowanie pneumatyczne instalacji zraszaczowych swoim działaniem przypomina nieco działanie instalacji hydraulicznych.

System ten stosuje się zawsze wtedy, gdy w strefie ochronnej ze względu na zbyt wysoką lub zbyt niską temperaturę zastosowanie systemu hydraulicznego jest niemożliwe.