Zraszacze

Instalacje zraszaczowe są niezwykle ważnym elementem instalacji przeciwpożarowej. Jeśli instalacja zraszaczowa jest połączona z czujkami dymu lub temperatury, może stanowić niezwykle sprawne i skuteczne zabezpieczenie przed pożarem.

Urządzenia zraszaczowe posiadają otwarte dysze gaśnicze, dzięki temu woda rozpraszana kierowana jest na cały obszar chroniony w czasie pożaru. Woda wprowadzana do strefy pożaru chłodzi materiał palny oraz absorbuje wydzielane podczas pożaru ciepło. Ponadto powstająca podczas gaszenia zasłona w postaci pary wodnej odcina dostęp tlenu do strefy pożaru.

Stosowanie zraszaczy jest szczególnie ważne w strefach i budynkach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo gwałtownego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się pożaru. W przypadku ochrony pomieszczeń, dysze zraszaczy są instalowane równomiernie pod stropem. Dzięki temu woda gaśnicza rozprowadzana jest równocześnie na całą zagrożoną strefę. Instalacje zraszaczowe mogą być uruchamiane na kilka różnych sposobów.