Zraszacze

Instalacje zraszaczowe są niezwykle ważnym elementem instalacji przeciwpożarowej. Jeśli instalacja zraszaczowa jest połączona z czujkami dymu lub temperatury, może stanowić niezwykle sprawne i skuteczne zabezpieczenie przed pożarem.

Urządzenia zraszaczowe posiadają otwarte dysze gaśnicze, dzięki temu woda rozpraszana kierowana jest na cały obszar chroniony w czasie pożaru. Woda wprowadzana do strefy pożaru chłodzi materiał palny oraz absorbuje wydzielane podczas pożaru ciepło. Ponadto powstająca podczas gaszenia zasłona w postaci pary wodnej odcina dostęp tlenu do strefy pożaru.

Stosowanie zraszaczy jest szczególnie ważne w strefach i budynkach, gdzie istnieje niebezpieczeństwo gwałtownego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się pożaru. W przypadku ochrony pomieszczeń, dysze zraszaczy są instalowane równomiernie pod stropem. Dzięki temu woda gaśnicza rozprowadzana jest równocześnie na całą zagrożoną strefę. Instalacje zraszaczowe mogą być uruchamiane na kilka różnych sposobów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.