Przyczyny pożarów

Nie ma dwóch identycznych pożarów. W ich mnogości dostrzega się różne przyczyny i powody wybuchu pożaru.

Jednak najczęstszych przyczyn jest zaledwie kilka.

Wśród przyczyn są bez wątpienia wady i niewłaściwa eksploatacja urządzeń elektrycznych oraz całych instalacji. Ponadto urządzenia grzewczo-kominowe, nawet najlepszej jakości i z najlepszymi zabezpieczeniami zawsze stanowią zagrożenie. Niekiedy przyczyną pożaru mogą być wady konstrukcyjne urządzeń technicznych lub źle przygotowane i opracowane procesy technologiczne stosowane w przemyśle. Kolejną przyczyną jest sama natura.

Działania siły przyrody są nieprzewidywalne i bardzo często niszczycielskie w swoich skutkach. Niestety, nadal najwięcej pożarów wybucha na skutek ludzkiej bezmyślności i głupoty. Nieostrożność osób dorosłych lub niedopilnowanie dzieci może często doprowadzić do tragedii.

admin