System ROP

Systemy ROP czyli systemy ręcznego ostrzegania pożarowego służą do ręcznego uruchamiania systemu sygnalizacji pożarowej. System ten uruchamia osoba, która jako pierwsza zauważyła pożar. Najpopularniejszymi systemami ROP są ostrzegacze dwuetapowe. Uruchomienie takiego ostrzegacza polega na zbiciu szybki ochronnej oraz wciśnięcie przycisku odpowiedzialnego za włączenie alarmu. Sygnał z ostrzegacza przebiega bezpośrednio do centrali.

Istnieją dwa typy ostrzegaczy, które mogą być montowane na zewnątrz lub wewnątrz budynków.

admin