Uruchamianie hydrauliczne

Tego typu uruchamianie jest najprostszym rozwiązaniem, głównie ze względu na to, że do zainicjowania procesu nie jest potrzebna żadna energia. Przez strefę objętą ochroną przeciwpożarową prowadzona jest instalacja rurociągowa. W równych odległościach na całej długości rurociągu montowane są zraszacze inicjujące.

W momencie pożaru pod wpływem ciepła, jeden lub więcej zraszaczy zostaje otwartych. Spadek ciśnienia w instalacji powoduje otwarcie zaworu kontrolno-alarmowego.